De gemeente Heerenveen gebruikt CPB-scenario’s om de effecten van corona in beeld te brengen. Het gaat om de maatschappelijke en economische impact, risico’s en kansen en om de financiële effecten.De vier CPB-scenario’s verschillen in tijdsduur van maatregelen, economische gevolgen en werkloosheid. De toegevoegde waarde is dat de scenario’s variëren naar gelang de duur van de maatregelen. Dit geeft inzicht in effecten voor de korte en lange termijn. 

Jaartal
2020
Gemeente

De organisatie wordt gevraagd om in de eerste plaats onderdelen op te nemen met significante (financiële) impact op het bestuur, de uitvoering van beleid en de organisatie. Dit kunnen ook niet-financiële gevolgen zijn, bijvoorbeeld door het niet behalen van een inhoudelijke doelstelling. Dit kan wel leiden tot besparingen.
Het gaat om onder meer verhoogde uitgaven door de instroom van bijstandsgerechtigden, bijzondere bijstand. Of verlaagde inkomsten zoals tegenvallende grondverkopen, vertraging, minder heffingen en leges.