Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een fysieke beperking de juiste sporthulpmiddelen krijgen? Lees het in de nieuwe handreiking.  

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Handreiking Pilot

We vinden het allemaal belangrijk dat mensen met een beperking meedoen met sport en bewegen. Veel van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike. Gemeenten kunnen deze sporthulpmiddelen via de Wmo verstrekken. In de praktijk is dit een uitdaging, door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels. De Handreiking Sporthulpmiddelen geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Betrokken partijen

Met betrekking tot de toegankelijkheid van sporthulpmiddelen in brede zin zijn verbeterstappen mogelijk. Hiervoor vroeg het ministerie van VWS een aantal organisaties (Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport, Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Esther Vergeer Foundation) om te komen tot een plan van aanpak waardoor belemmeringen verkleind kunnen worden.

Inhoud

Het eerste onderdeel van de handreiking bevat een inventarisatie naar de huidige stand van zaken om vervolgens de opgehaalde informatie en kennis beschikbaar te stellen aan de doelgroep en aan gemeenten. De Handreiking Sporthulpmiddelen is de meest recente stap richting kwalitatief goede, betaalbare én beschikbare sporthulpmiddelen.

Drie Lokale pilots

Deze versie van de handreiking is voorlopig. Drie pilots toetsen de voorgestelde aanbevelingen en verbeteringen. De leerpunten, tips en tricks die de pilots opleveren, worden verwerkt in de definitieve Handreiking. De pilots zijn begin 2020 gestart en lopen tot mei 2021. De volgende gebieden doen mee, elk met een eigen accent:

  • Den Haag (grootstedelijke gemeente). Accent op optimaliseren samenwerking in de keten en realiseren uitleenservice sporthulpmiddelen. 
  • Emmen (100.000+ gemeente waar stedelijke problematiek en plattelandsproblematiek samenkomen). Accent op optimaliseren proces verstrekking sporthulpmiddelen binnen gemeente en oplossingen vinden voor spanning tussen doelstellingen sportbeleid en beleidsdomein Wmo. 
  • Noord-Brabant (provinciale uitleen). Accent op inzicht verkrijgen in mogelijke voordelen provinciale aanpak en in ervaringen en mogelijke optimalisatie van bestaande centrale uitleenservice Wheels2Sport.

Handreiking

Wet en regelgeving
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015