Begin 2017 zijn regionale samenwerkingsafspraken, ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling bij het zicht op veiligheid, op hoofdlijnen opgesteld door Veilig Thuis Friesland en de Friese Gemeenten.

Jaartal
2019
Afzender
Veilig Thuis Friesland
Type
Handreiking

Deze handreiking ‘Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis Friesland en gebiedsteams’ is geschreven voor de medewerkers van gebiedsteams en medewerkers van Veilig Thuis Friesland en heeft als doel een nadere concretisering van de samenwerkingsafspraken en deze eenduidig voor de hele provincie vast te leggen.
De eerste versie van de handreiking is verspreid in oktober 2018. Naar aanleiding van de invoering van de aangescherpte meldcode ingaande 1 januari 2019
en het landelijk Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 is de handreiking geactualiseerd. De handreiking betreft zowel huiselijk geweld, kindermishandeling als
ouderenmishandeling.