Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.

Jaartal
2020
Afzender
Divosa
Gemeente
Type
Handreiking

Het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS wil het aantal dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar fors verminderen.

In deze handreiking belicht Divosa het probleem van de dakloosheid onder jongeren. Vervolgens beschrijven zij hoe jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden, toegang krijgen tot de dienstverlening van de gemeente. Daarna volgt de kern van de handreiking: een toelichting op de mogelijkheden die de Participatiewet biedt om deze jongeren te helpen. Daarbij komen
achtereenvolgens de kostendelersnorm, de jongerennorm en de zoektermijn van 4 weken aan de orde.