Jaartal
2018
Gemeente
Type
Visie

De stad Den Haag moet in de toekomst worden ingericht op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Deze vormen van mobiliteit moeten voorrang krijgen op de auto. Verder moet al het gemeentelijk vastgoed snel klimaat-neutraal worden. Bovendien dienen de inwoners op tal van manieren te worden gestimuleerd om meer aan duurzaamheid te doen. En ook hopen de partijen dat ambtenaren meer vegetarisch gaan eten.

Dat staat in een voor de Haagse gemeenteraad uniek stuk dat is ondertekend door acht partijen die nu samen een ruime meerderheid hebben: D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP. Met dat 'Haags klimaatpact' willen ze de stad 'Parijsproof' te maken.