Al geruime tijd is de klimaatverandering een belangrijk vraagstuk. Als gevolg van de toename van broeikasgassen wordt het klimaat warmer en neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Dit alles blijft niet zonder gevolgen. De leefbaarheid van de stad staat onder druk en er zijn risico’s voor onze veiligheid, gezondheid en economie. Om deze risico’s te beperken neemt de gemeente Arnhem maatregelen om verdere opwarming tegen te gaan én passen we de stad aan het veranderende klimaat aan.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Het plan is deze keer niet bedoeld tégen klimaatverandering, maar om de gevolgen ervan op te vangen. Een andere, groenere inrichting van de stad moet ervoor zorgen dat Arnhem steeds extremer weer, zoals droogte, hitte of plensbuien, aankan.Met het voorstel loopt Arnhem voorop. Andere steden en dorpen ontwikkelen ook ideeën om hun openbare ruimte klimaatbestendiger te maken. Maar integrale plannen zijn schaars, zeggen experts.