Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.

Jaartal
2020
Afzender
Hoogheemraadschap van Rijnland
Gemeente
Type
Beleidsnota

Dit najaar hebben de gemeenteraad van Gouda en de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vastgesteld. Vanaf januari 2021 start de uitvoering van dit plan. Belangrijk onderdeel is een verlaging van het waterpeil in de lage delen van de binnenstad. Doel hiervan is om veel voorkomende wateroverlast terug te dringen. Het peil wordt vanaf 2024 stap voor stap met 25cm verlaagd. In de komende jaren wordt de peilverlaging voorbereid. In januari start onder andere ook een onderzoek naar de aanpak van overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad.