Ondernemerskoepel Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda willen gezamenlijk het bedrijfsleven in Gouda zo goed mogelijk ondersteunen en hebben verschillende activiteiten georganiseerd onder de vlag van het coronaloket.

Jaartal
2021
Gemeente

Het coronaloket is een online platform dat op 16 maart 2020 werd gelanceerd, met informatie en gelegenheid tot het stellen van vragen. In korte tijd volgden het coronakernteam en een expertteam bestaande uit accountants, banken, consultants, verzekeraars en juristen.

In een crisis als deze weet je dat je samen op moet trekken om de economie draaiende te houden. Nodig zijn korte lijnen, actuele informatie en gerichte actie. Het coronaloket van Gouda Onderneemt en de gemeente draagt hier aan bij – wethouder Michiel Bunnik

Coronakernteam

In het coronakernteam zijn – naast de gemeente Gouda – ook allerlei brancheverenigingen vertegenwoordigd inclusief zzp’ers. Het kernteam heeft als doel problemen in kaart te brengen en informatie over mogelijkheden beschikbaar te maken voor ondernemers. Naast de brancheverenigingen wordt samengewerkt met een breder team van de gemeente Gouda, team Bevolkingszorg en de afdelingen Economie en Werk & Inkomen. Het kernteam is er voor alle ondernemers in Gouda; MKB, ZZP, detailhandel, horeca en culturele instellingen.

Het kernteam stuurde onder andere enquêtes naar ondernemers om te onderzoeken hoe groot de impact van de crisis is geweest. Daarnaast speelde zij in op behoeftes door onder andere een postercampagne en de sponsoractie Gratis Groen Bezorgen, om lokaal inkopen een impuls te geven. Een slagvaardige samenwerking.

Sponsoractie van Gouda Onderneemt

Door zoveel mogelijk ondernemers aan te sluiten op de informatie rondom de coronamaatregelen met regelmatige mailings (bereik circa 400 ondernemers) en verschillende initiatieven om lokale ondernemers te steunen, willen we bijdragen aan het zo goed mogelijk met z’n allen door de crisis komen. Samen Sterker!

Wethouders, ondernemers en zelfstandigen zijn met elkaar verenigd en komen door zo’n crisis dichter naar elkaar. Zo’n team laat zien dat er veel slagkracht kan zijn als het nodig is – Yvonne Stoevelaar, zzp’er en deelnemer aan het coronateam


Wilt u verder praten over de ervaringen en ideeën over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de gemeente via het mailadres hieronder of via info@gouda-onderneemt.nl.

Gerelateerde links

Contactgegevens

Naam

Demi van Weerdenburg / Hilde Beekes

E-mail
demi.vanweerdenburg@gouda.nl