Sturen op gezondheid is één van de dragende principes bij de invoering van de Omgevingswet in de regio Amsterdam Amstelland.

Jaartal
2018
Afzender
GGD Amsterdam
Type
Folder

De GGD is daar al volop mee bezig. 'Bij elk plan, elke tafel die belangrijk is, zitten we vooraan en zoeken we samen met de gemeente naar de optimale oplossingen', vertelt Fred Woudenberg, hoofd leefomgeving
van de GGD Amsterdam. 

Wet en regelgeving
Omgevingswet