In deze gezondheidsnota gaat het hoofdzakelijk over het bevorderen van gezond gedrag, het onderdeel dat beleidsvrij kan worden ingevuld, ook wel preventief beleid genoemd.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Ongezond gedrag leidt namelijk tot de grootste ziektelast en vergroot de kans op diabetes en hart- en vaatziekten. De ziektelast als gevolg van een ongezond milieu (denk bijvoorbeeld aan fijnstof) is ongeveer even groot als de factor overgewicht. Het milieu is na roken de grootste ziekmakende factor in Nederland. Ook geluid is van invloed op de beleving van gezondheid. In Roerdalen ervaart ruim de helft van de volwassenen geluidhinder.