De groei van de stad biedt kansen maar ook uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan, staat in de nieuwe Nota Volksgezondheid 'Gezondheid voor Iedereen'.
Het gaat goed met de gezondheid van Utrechters. Toch zijn er nog steeds verschillen in gezondheid tussen wijken en tussen groepen mensen. En die verschillen wil de gemeente verkleinen. Door aandacht te geven aan Utrechters die iets anders of extra nodig hebben om zich gezond te voelen.