Gezond010: het akkoord is de Rotterdamse uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord
gecombineerd met de gemeentelijke nota gezondheid voor de periode 2020-2024. Het is een vertrekpunt voor het verder verbreden van de beweging waarbij meer partijen zich aan kunnen sluiten.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Rotterdam wil een stad van voorkomen in plaats van genezen worden. Daarom hebben partners van Gezond010, de gemeente Rotterdam en tal van andere organisaties gewerkt aan Gezond010: het akkoord. Samen willen we het maken van gezonde keuzes makkelijker maken, gezond gedrag stimuleren en bouwen aan een gezonde omgeving. Gezond010: het akkoord vormt op papier de contouren voor een gezond en vitaal Rotterdam. In de afgelopen periode is er in de dialoog tussen partners invulling gegeven aan dit akkoord. Het zijn de ambities voor gezonde en vitale Rotterdammers en de basis voor de uitwerking hiervan voor de komende jaren.

In Rotterdam is een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Vitaliteit maakt deel uit van het beleid, het denken, doen én ondernemen in Rotterdam. Partners in Gezond010 zien hierin hun eigen en gedeelde belang, hun rol én handelen hiernaar. In de Rotterdamse fysieke en sociale omgeving is de gezonde keuze de vanzelfsprekende keuze. Als partner in Gezond010 stimuleert en faciliteert de gemeente deze ambitie én ondersteunt en beschermt haar inwoners waar nodig. Iedere Rotterdammer moet namelijk zo gezond en vitaal mogelijk kunnen opgroeien, wonen, werken en recreëren in onze stad.

In de aanloop naar de ondertekening hebben verschillende Gezond010-partners hun visie gegeven op het akkoord. Wat moest er volgens hen terugkomen in dit akkoord? Waar moeten zij met elkaar aan werken?

Gerelateerde links