De gemeente Uithoorn geeft uiting aan positief Jeugdbeleid o.a. door de inzet van de Vreedzame school en wijk. Met dit programma voor sociale competentie en burgerschapsvorming wordt de school beschouwd als een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Jaartal
2020
Gemeente

Het programma wordt doorgetrokken naar de wijk. Met de invoering van de Vreedzame wijk wordt gewerkt aan een veilig, positief en sociaal klimaat in de wijken waarin de pedagogische principes van de Vreedzame school leidend zijn voor het pedagogisch beleid van de scholen en instellingen in de wijken. Op termijn leidt dit tot een samenhangend pedagogisch kader in alle leefwerelden van de kinderen in de wijk (gezin, opvang, school, vrije tijd, buurt en werk). We willen graag naar voren brengen het belang van een samenhangend pedagogisch beleid in alle leefwerelden van het kind. Het implementatietraject is gestart in 2 wijken die de verbinding met Vreedzaam het meest nodig hebben. Hierna wordt het project naar andere wijken uitgebreid zodat de gemeente Uithoorn uiteindelijk een Vreedzame gemeente is.