De gemeente Soest is als tiende gemeente gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-prestatieladder. 'Ik ben trots dat we als 1 van de weinige gemeenten het certificaat voor de CO2-prestatieladder gehaald hebben', zegt wethouder Nermina Kundić. 'Het laat zien dat we goede stappen aan het maken zijn als het gaat de Energietransitie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot.'

Jaartal
2020
Gemeente

'Als gemeente Soest zijn we bewust bezig met duurzaamheid. Hier richt ons ‘Programma Energietransitie’ zich ook op. Daarom hebben we ons als gemeente Soest aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Zij werken met een prestatieladder, een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het terugdringen van CO2 en van kosten, in meetbare resultaten. Zo’n prestatieladder helpt om ons ‘Programma Energietransitie’ te realiseren. Onze eigen CO2-footprint brengen we in kaart en zo weten we waar in onze organisatie de meeste CO2-reductie te behalen is', aldus Kundić.

Wethouder Nermina Kundić toont het CO2-prestatieladder certificaat van de gemeente Soest

CO2-niveau gemeente Soest

Gemeente Soest is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Hun uitstoot wordt volgens dit systeem halfjaarlijks gemonitord door SKAO. Het energiebeleid, de reductiedoelstellingen en de vorderingen hierin, worden jaarlijks geëvalueerd. 

Doelstellingen

De gemeente Soest heeft het eigen gas-, brandstof- en energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies. Zo hebben ze inzicht gekregen in hun CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het beter mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Vanaf 2017 berekent de gemeente Soest haar CO2-footprint en dat doet ze nu elk half jaar. 
In 2024 wil de gemeentelijke organisatie 90% CO2-reductie behalen ten opzichte van 2017. Met de inkoop van 100% Nederlandse windenergie en groen gas is in 2019 al flink bespaard. 

Dit doet gemeente Soest nog meer aan CO2-reductie:

  • Planmatig verduurzamen (zoals het toepassen van isolerende maatregelen) van hun vastgoed (bijvoorbeeld sportclubs, het gemeentehuis en de sportzalen) 
  • Kiezen voor elektrische auto's bij vervanging
  • Led-verlichting toepassen bij openbare verlichting
  • Stimuleren duurzaam rijden onder het personeel
  • Inbreng duurzame ideeën van medewerkers stimuleren

De jaarlijkse uitstoot van de gemeentelijke organisatie staat gelijk aan:

  • De uitstoot van 66 huishoudens voor een heel jaar
  • 178 keer een retourvlucht voor 1 persoon naar New York
  • 40 keer met de auto om de aarde rijden