Onze ambitie is een kindvriendelijke gemeente te zijn, waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien. De insteek is om een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 18 vorm te geven. We beloven: een succesvolle toekomst voor alle kinderen in Hoogeveen! Samen.

Jaartal
2020
Gemeente

Kern van het programma Jong Hoogeveen is dat wij het samen doen. Samen met onderwijs en andere organisaties, maar vooral ook met kinderen en jongeren: van hen wordt gevraagd aan te geven wat er nodig is om hen succesvol te laten opgroeien in Hoogeveen. Ook de eigen inzet die kinderen en jongeren zelf kunnen leveren is een voorwaarde om te komen tot verandering. De 5 thema’s waar we voor gaan in Jong Hoogeveen zijn gekozen door kinderen, jongeren en ouders zelf. Ongeveer 1000 mensen hebben op verschillende manieren antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen belemmerend is bij kansrijk opgroeien. De top 5 die daaruit is ontstaan, ziet er als volgt uit:

  • Naschools
  • Veiligheid
  • Onderwijs en arbeid,
  • Ouders, zorg en onderwijs
  • Financiën en armoede

Positief jeugdbeleid is onmisbaar om onze kinderen een mooie toekomst te geven!