Gorinchem koestert als Stad van tolerantie haar diversiteit. In het emancipatie- en diversiteitsbeleid staat centraal dat iedereen mee kan doen en zich zowel veilig als thuis voelt. Dit beleid krijgt vorm in educatie, een voorbeeldfunctie en het stimuleren van ontmoeting. In de maand van Respect is door tal van activiteiten extra aandacht voor het uitdragen en delen van sociale normen.   

Jaartal
2018
Gemeente

Gorinchem is een stad met 90 nationaliteiten en bijna een kwart van de inwoners heeft een migratieachtergrond: ‘Door de eeuwen heen heeft Gorinchem veel mensen van buitenaf aangetrokken […] Die diversiteit maakt Gorinchem tot wat het is en dat koesteren we.’ De gemeente wil dat iedereen mee kan doen en zich zowel veilig als thuis voelt in de stad. 

Emancipatie- en diversiteitsbeleid

Hiervoor wordt ingezet op een emancipatie- en diversiteitsbeleid. De gemeente verschuift daarmee de focus weg van (anti-)discriminatie:  

Met anti-discriminatie wordt benadrukt dat je tegen discriminatie bent. Terwijl we met emancipatie en diversiteit laten zien waar we als stad voor zijn en staan. Emancipatie is het streven naar of toekenning van gelijkgerechtigdheid. Diversiteit staat voor verscheidenheid.

Deze insteek sluit aan bij de bevindingen van KIS rondom framing en beeldvorming: de terminologie die we gebruiken kan (onbewust) bijdragen aan negatieve beeldvorming. Wees dus bewust van welke terminologie je gebruikt.  

Het thema diversiteit wordt in Gorinchem breder opgepakt dan verscheidenheid naar herkomst. Andere aspecten die aangesproken worden met het emancipatie en diversiteitsbeleid zijn leeftijd, sekse, etniciteit, uiterlijk, opleiding, religie, geaardheid en mogelijke competenties.  

Doelstelling beleid  

De doelstelling van het Emancipatie- en Diversiteitsbeleid luidt: 'De gemeente bevordert de sociale acceptatie en veiligheid van alle inwoners van Gorinchem. Alle inwoners in Gorinchem zullen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Daarbij kan iedereen meedoen en voelt zich onderdeel van Gorinchem.'

Deze doelstelling is opgesteld na onderzoek en gesprekken met o.a. inwoners, andere gemeenten en organisaties. Deze gesprekken vormen ook de basis voor de drie uitgangspunten en de rol die de gemeente zichzelf toerekent: 

  1. Educatie. Onderwijs, opvoeding en vorming zijn een middel om emancipatie en diversiteit onder de aandacht te brengen bij jongeren. 
  2. Voorbeeldfunctie. De gemeente behoort een voorbeeld te zijn voor de stad, waardoor inwoners, andere bedrijven, organisaties en stichtingen ook zullen nadenken over emancipatie en diversiteit. Sinds 2018 draagt Gorinchem de titel Stad van Tolerantie.  
  3. Ontmoeting. Met veelzijdige activiteiten beoogt de gemeente verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Hiermee wordt ‘onbekend maakt onbemind’ tegengegaan en de sociale samenhang verbeterd.  

Maand van Respect: het uitdragen en delen van sociale normen  

De gemeente wil dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de stad. Dat begint met tolerantie en respect. De landelijke Week van Respect bleek te kort voor de hoeveelheid activiteiten en initiatieven die georganiseerd worden. Daarom heeft de gemeente samen met scholen in 2018 de Maand van Respect in het leven geroepen.  

In deze maand geven wethouders gastlessen op scholen en zijn er exposities, dialoogtafels, filmspecials en interviews met allerlei Gorcumers. Alles staat in het teken van respect en gelijke rechten. Ter afsluiting van een maand vol met activiteiten met educatie en ontmoeting heeft er in 2019 een congres ‘VerdraagSamen’ plaats gevonden.  

Ook tijdens dit congres zijn verhalen gedeeld en wordt de oproep voor tolerantie en respect volop in de aandacht gezet. Het centraal stellen van deze sociale normen sluit aan bij de aanbevelingen van Movisie over wat werkt bij het verminderen van discriminatie. Hierin wordt onder andere gesteld dat het communiceren van een gewenste sociale norm (zoals tolerantie en respect) de bekendheid en het draagvlak van die sociale norm versterkt.  

Meer informatie