Heldere taal is van groot belang om ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk te maken. Onder meer overheden hebben vaak moeite ambtenarenjargon te mijden. De gemeente Drimmelen is daarop een uitzondering. Zij heeft de Taalbokaal in de wacht gesleept.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Website

Het gebruik van heldere taal krijgt steeds meer aandacht. Net als laaggeletterdheid. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is het noodzaak dat overheden, bedrijven en instanties begrijpelijke woorden gebruiken in nieuwsbrieven of op websites.
Tijdens de Taalstrijd Regio West-Brabant streden verschillende gemeentes om de Taalbokaal. De deelnemers herschreven onder meer een ambtelijke brief en in de vorm van een quiz leerden ze van alles over laaggeletterdheid.