Jaartal
2020
Gemeente

Als gemeente Den Haag hanteren we een positief jeugdbeleid dat er vanuit gaat dat investeren in de jeugd leidt tot positieve resultaten in de ontwikkeling van jeugdigen. Niet (alleen) naar problemen kijken, maar juist de focus op preventieve en beschermende factoren, die bijdragen aan een positieve ontwikkeling bij opvoeden en opgroeien van jeugd.

Aanleiding

Centraal uitgangspunt van een positief jeugdbeleid is het benutten van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en gezinnen en het versterken van talenten en ontwikkelingskansen van de jeugd. Het versterken van medezeggenschap, actieve participatie in de maatschappij en het creëren van een inclusieve en gezinsvriendelijke leefomgeving zijn dan ook belangrijke elementen van ons jeugdbeleid. Zie onze website voor meer informatie of mail naar jeugd@denhaag.nl.