Gemeente De Ronde Venen gebruikt vanaf nu de dienst Klik voor Teletolk. Doven, slechthorenden en mensen met spraakgebrek of moeite met de taal kunnen met deze dienst een vraag stellen aan de gemeente via een gebarentolk of geschreven tekst. De lancering vond plaats in de Week van de Toegankelijkheid (5 tot en met 9 oktober 2020) waarin dit keer speciaal aandacht was voor digitale toegankelijkheid.

 

Jaartal
2020
Gemeente

Tolk vertaalt gesproken tekst in gebarentaal of geschreven tekst
Via e-mail en Whatsapp is gemeente De Ronde Venen al langer bereikbaar voor mensen met een gehoorbeperking. Een extra dienst is de knop naar ‘Klik voor Teletolk’ op de contactpagina van de gemeentesite. Wie op deze knop klikt, krijgt met de videoverbinding op de laptop, tablet, smartphone of gewone computer contact met een tolk van KPN. Deze tolk voert het gesprek tussen de beller en het klantcontactcentrum van de gemeente. Wie belt kan ervoor kiezen zelf te praten, in gebarentaal met de tolk te spreken en de tolk dit te laten vertalen, óf de tekst in te tikken.

Tekst op site laten voorlezen of beter leesbaar te maken
Wie naar de knop ‘Browse Aloud’ op de startpagina van de gemeentesite gaat, kan de teksten op de site laten voorlezen. Bij het voorlezen krijgt de besproken tekst een kleurmarkering. Zo is al luisterend goed te begrijpen wat wordt voorgelezen. Naast de voorleesknop staat een contrastknop. Wie daar naartoe gaat, kan het contrast tussen tekstkleur en achtergrond vergroten. Het contrast maakt de informatie op de site beter te lezen. Verder is het mogelijk met de tabtoets door de site te navigeren, zonder het gebruik van de muis.

Site goed toegankelijk maken voor iedereen
Sinds 23 september moet de gemeentesite volledig toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een functiebeperking en voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. De gemeente heeft een verklaring van toegankelijkheid gekregen. Daarin staat beschreven aan welke toegankelijkheidseisen de site al voldoet en wat de gemeente eraan doet om dit te verbeteren. Doel is om het waarmerk drempelvrij te krijgen voor het einde van dit jaar. Voor verdere verbetering wil de gemeente samenwerken met mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij tenslotte beoordelen wanneer een website voldoet en dus toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Teletolk de Ronde Venen