Voorbeeld van een gegevensuitwisselingsovereenkomst (tussen twee zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken)

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Contract/overeenkomst

Als er sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens met een partij die niet als verwerker of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken, maakt de gemeente Amstelveen gebruik van dit document. Dit hangt verder ook af van de regelmaat waarmee gegevens worden uitgewisseld. Voor een eenmalige uitwisseling bijvoorbeeld, tuigen zij niet een volledig contract op, maar worden dergelijke uitgangspunten bijvoorbeeld in de mail opgenomen.

Handen schudden

N.B. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen om te vragen om de meest recente versie. Het document wordt als dat nodig is steeds verbeterd.

Contactgegevens

Naam

Ferdy IJsselmuiden

E-mail
f.ijsselmuiden@amstelveen.nl