Deze gedragscode kan een duidelijke normstelling geven die houvast biedt. De ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn en aan welke regels ze zich te houden hebben.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels ongeveer 400 uitspraken gepubliceerd over integriteitskwesties. Dit komt vaak doordat we weliswaar op de hoogte zijn van de regels, maar integriteit gaat verder. Integriteit binnen het openbaar bestuur is denken vanuit waarden, niet vanuit regels. Het is een eigen morele oordeelsvorming.

Vaak spreken regels elkaar ook tegen, of wegen andere regels in bepaalde situaties zwaarder. Het is belangrijk om elke keer per situatie te bekijken wat het beste is. Dit gaat vaak vanzelf, maar vaker bevinden integer of niet integer handelen zich in een schemergebied. Belangrijk is om met elkaar hierover in gesprek te gaan, alleen dan leeft een gedragscode ook in de praktijk. Wanneer er twijfel ontstaat is het belangrijk om dit uit te spreken: wat kan nog wel of welke handelingen zijn onwenselijk?

De gemeente heeft een aantal integriteitskaarten gemaakt, die afgeleid zijn van een voorbeeld van de VNG.