Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis. Daarom komen de G4-gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) met een Handreiking Cybergevolgbestrijding (CGB).

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Handreiking

De CGB helpt bestuurders en hun adviseurs zich beter voor te bereiden op het bestrijden van de effecten van een mogelijke cybercrisis en levert handvatten die kunnen helpen tijdens een daadwerkelijke cybercrisis.

De CGB bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1 ‘Warme fase’ is bedoeld om tijdens een digitale verstoring snel inzicht te krijgen in de verstoring en het mogelijk maatschappelijk effect daarvan.
  • In deel 2 ‘Koude fase’, worden de onderdelen uit deel 1 verder uitgewerkt en wordt meer achtergrondinformatie gegeven. Deel 2 is daarmee meer geschikt om te gebruiken in de voorbereiding op een digitale verstoring of als naslagwerk tijdens of na een crisis.

In het najaar volgt er in alle G4-gemeenten nog een oefening waarbij de handreiking ook aan de praktijk wordt getoetst. De handreiking is in samenwerking met veel partijen (waaronder de Nationale Politie, OM, NCC, NCSC, veiligheidsregio’s, G4 CISOs) tot stand gekomen.