Wat is de maatschappelijke en economische impact, en wat zijn de risico’s en de kansen inclusief de financiële en niet-financiële effecten van de coronacrisis in uw gemeente? Om dat te kunnen inventariseren, ontwikkelde gemeente Heerenveen een format in de vorm van een Excelbestand.

Jaartal
2020
Gemeente

Zowel de lengte van de crisis als de gevolgen zijn nog behoorlijk onzeker. Bij de opzet van de het format is daar rekening mee gehouden. Omdat er grote onzekerheid is, is gebruik gemaakt van van CPB-scenario’s. Dit zijn 4 scenario’s die onder andere verschillen in tijdsduur van de maatregelen, economische gevolgen en werkloosheid. De toegevoegde waarde hiervan is dat u inzicht krijgt in de mogelijke gevolgen op basis van de lengte van de overheidsmaatregelen. Daardoor kan naar de effecten op zowel de korte als op de lange termijn worden gekeken.

Hieronder het format en het CPB-rapport. De scenario’s staan samengevat in het format en een infographic in het rapport.