De gemeente Breda voert sinds 2008 een actief klimaatbeleid en wil graag koploper in Nederland zijn op dit gebied. Dit rapport geeft een stand van zaken op dit moment weer.

Jaartal
2019
Gemeente
Trefwoorden
Type
Evaluatie

In 2008 heeft de gemeente Breda al ambitieuze doelstellingen geformuleerd in het gemeentelijke klimaatbeleid: in 2044 CO2-neutraal en in 2050 klimaatbestendig zijn. Het onderzoek van het IVM laat zien dat de gemeente Breda in 10 jaar klimaatbeleid op onderdelen zeker resultaten heeft geboekt. Zo is het aandeel hernieuwbare energie enigszins gegroeid en zijn gebouwen energiezuiniger geworden. Daarnaast is vooral geïnvesteerd in voorlichting, bewustwording, samenwerkingsverbanden, overlegstructuren, onderzoek en planvorming. Deze kunnen in principe een basis vormen voor concrete klimaatacties, maar bevinden zich vooral in de voorwaardelijke sfeer.

Realisatie van de belangrijkste doelstellingen is nog niet (geheel) in zicht. Het aandeel hernieuwbare energie is in Breda momenteel ca. 5% en de CO2-reductie is niet zo snel gegaan als de bedoeling was (zie figuur 1). In de periode 2010-2017 is een CO2-reductie van ca. 9% bereikt (zonder snelwegen 11%). Met name sinds 2014 gaat de daling van de CO2 minder snel dan is beoogd.