In een serie van 4 interviews delen achtereenvolgens de kinderombudsman van de metropool Amsterdam, ambtenaren van de gemeente Woerden en Utrecht, en een GZ-psycholoog hun ervaringen en inzichten over (het belang van) kinder- en jongerenparticipatie.

Jaartal
2021
Afzender
Kinderrechten

Yuksel Motorcu werkt tot aan haar aanstaande pensioen als beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Utrecht. Ze adviseert het college en haar collega’s over de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleid. Daarbij focust ze zich vooral op kinder- en jongerenparticipatie, een uit artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag voortvloeiende verplichting. De kinderombudsman van Amsterdam raadt elke gemeente aan een soortgelijke beleidsmedewerker aan te stellen. Daarom vragen we Yuksel Motorcu naar haar ervaringen met kinder- en jongerenparticipatie in de gemeente Utrecht.