Bij onderzoek naar internationals is een datagedreven clusteranalyse gemaakt. Deze benadering doorkruist traditionele doelgroepen en geeft Gemeente Eindhoven een nieuwe manier om naar de spreiding en samenstelling van inwoners te kijken.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type Website

Clusters op basis van demografische, sociaal-economische kenmerken en woonsituatie bieden een nieuwe manier om naar de spreiding en samenstelling van inwoners te kijken die traditionele doelgroepen doorkruist.  

 De Gemeente Eindhoven doet samen met het CBS Urban Data Center een groot onderzoek om meer zicht te krijgen op de instroom van internationals in de stad sinds 2010 en de internationale bevolking van de stad. In het onderzoek wordt er gewerkt met drie benaderingswijzen. Ten eerste worden de volgende typen internationals onderscheiden: internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten, internationale studenten, inkomensafhankelijke partners van economisch actieve internationals, kinderen en statushouders. Daarnaast wordt gekeken naar de herkomst van de internationals conform de indeling van de WRR naar 18 herkomstgebieden.  

digitaal werken

Vernieuwend is het derde perspectief in de vorm van datagedreven clusteranalyse. In de data is gezocht naar relevante kenmerken die vaak samen voorkomen, zo zijn clusters gevormd die voor bestuurders en beleidsmakers interessant kunnen zijn, maar dwars door de meer gebruikelijke indelingen heenlopen die in de eerste twee benaderingswijzen gehanteerd worden.  

Op basis van demografische, sociaal-economische kenmerken en woonsituatie zijn de volgende clusters samengesteld: 

  1. Werknemers, huurwoning en relatief kort in Nederland
  2. Jong, kort in Nederland, zonder kinderen
  3. Uitzend/oproepkrachten, zakelijke dienstverlening
  4. Vrouw, partner en vaak minderjarig kind’
  5. Lang in Nederland en gesetteld 
  6. Bijstandsuitkering, huurwoning en laagopgeleid
  7. Scholieren/studenten en zelfstandig ondernemers

Deze benadering geeft extra inzichten en op basis hiervan kan de gemeente Eindhoven doelgericht verdiepingsvragen stellen. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld inzoomen op een cluster aan de hand van sociaal-culturele kenmerken, zoals vrijetijdsbesteding, of de mate van maatschappelijke of economische participatie.