Jaartal
2018
Gemeente
Type
Handreiking

De gemeente Weert zet integraal, parallel en versneld in op de integratie en participatie van statushouders vanaf dag 1.Vanaf de huisvesting in het AZCĀ  regisseert de gemeente Weert de dienstverlening in het kader van integratie en participatie.