Naast vele andere initiatieven werkt de gemeente Utrecht, in opdracht van de gemeenteraad, onder andere aan de ontwikkeling van een Global Goals dashboard. Hierin wordt weergegeven in hoeverre het Utrechtse beleid al bijdraagt aan de realisatie van de Global Goals.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Projectplan

Om dit dashboard te vullen zijn verschillende indicatoren nodig. Deze indicatoren sluiten inhoudelijk aan op de Global Goals en kunnen ook gekoppeld worden aan bestaande beleidsprogramma's. Enerzijds geeft het dashboard inzicht in de manier waarop in Utrecht aandacht gewekt wordt voor duurzaamheid en de Global Goals in brede zin. Anderzijds dient het als een tool voor gemeenten om te zien hoe de Goals gerelateerd zijn aan lokaal beleid. Het traject dat Utrecht heeft doorlopen om deze indicatoren te verzamelen staat in dit stuk beschreven.