Het oorspronkelijke doel van het creëren van een datavaardige organisatie:- Een organisatiebrede omslag in het denken en werken met data - Zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met data.- Het verhogen van de datageletterdheid (het vermogen om gegevens te kunnen lezen, analyseren, visualiseren en beargumenteren).- Het management en medewerkers daar waar zinvol data laten gebruiken ter onderbouwing van besluiten en uitvoering van de werkzaamheden.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

Om de doelen te realiseren is er een zeer gevarieerd en op elkaar afgestemd opleidingsprogramma opgezet, zodat aangesloten kon worden bij de verschillende leerbehoeften en wijzen van leren.

Het totale programma bestond uit:
- Online serious datagames i.s.m. BMC (initieel voor het CMT en beleidsmedewerkers)- Online interactieve datatrainingen (zelf ontwikkeld)
- E-learnings i.s.m. I.AMDIGITAL
- Datavideo's waarin medewerkers over hun ervaringen met werken met data vertelden
- Data challenges die medewerkers aanmoedigden om in bestaande openbare databronnen naar antwoorden te laten zoeken.
Ondanks de thuiswerksituatie is er in totaal meer dan 200 online contactmomenten met medewerkers gerealiseerd (van oktober t/m december).

Werken met data is nu vaak nog optioneel, maar wordt in de nabije toekomst voor iedereen een vereiste. Elke medewerker zal dan ook geïnformeerd, geïnspireerd en gemotiveerd moeten worden om met data aan de slag te gaan. Door een programma aan te bieden dat voor ''ieder wat wils'' biedt, kan je een grote groep medewerkers bereiken
Als medewerkers van de gemeente meer gebruik van data gaan maken in combinatie van hun kennis en expertise, zij beter kunnen sturen op de grote vraagstukken waar gemeenten mee kampen (bijv. kosten in het sociale domein, afvalvoorzieningen, omgevingswet) en hier uiteindelijk de burger beter en goedkoper van dienst kunnen zijn.

Herbruikbaar

Alle onderdelen zijn online en dus schaalbaar- De datatraining, datagame en e-learning kunnen worden uitgevoerd door de samenwerkende partijen (I.AMDIGITAL en BMC). Een gemeente hoeft alleen maar een contract af te sluiten en kan daarna direct aan de slag.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers

Contactgegevens

Naam

Muriel Serrurier Schepper

E-mail
m.serrurierschepper@hengelo.nl
Telefoon

14074