Hoe ver zijn gemeenten met de AVG? De functionaris gegevensbescherming (FG) en CISO vertelt waar hij tegenaan loopt bij de gemeente Edam-Volendam. Hij zit tot over zijn oren in het werk, maar ziet de AVG als kans om gegevens en privacy goed te managen.

Jaartal
2018
Gemeente
Trefwoorden

Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht, en moeten organisaties voldoen aan strengere eisen rond gegevensverwerking. Nu deze datum nadert en de aandacht voor de AVG is toegenomen, komen er veel medewerkers in Edam-Volendam met vragen die uit hun eigen discipline voortkomen: is het interessant om een AVG- of privacytraining te volgen? Wat betekent de AVG voor mijn werk?  "Het besef dat privacy belangrijk is, groeit merkbaar en dat is goed. Mensen vergissen zich al snel: er worden zo vaak persoonsgegevens gebruikt in beleid of in systemen. Daarmee moet goed worden omgegaan. De grootste uitdaging is om alle collega's mee te krijgen. Het is een cultuuromslag: iedereen krijgt hiermee te maken. Goede gegevensverwerking is deel van ieders dagelijks werk."Wet en regelgeving
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)