De gemeente Halderberge heeft een duidelijke visie op het samen maken van beleid. De gemeente vindt dat het eigenaarschap van de economische agenda bij de gemeente en ondernemers samen ligt. Zo worden alle stakeholders van de gemeente betrokken bij het opstellen van een nieuwe economische visie.

Hou contact, luister en leer

Jaartal
2021
Gemeente

In de Economische Koepel Halderberge (EKH) werken de gemeente, het onderwijs en de ondernemers als gelijkwaardige partners aan de uitvoering van economisch beleid. Men is gezamenlijk onderdeel van het bestuur, waardoor op basis van gelijkwaardigheid effectief samengewerkt kan worden. Het is daarmee minder wij tegen zij, en meer samen. Bij verschillende onderwerpen en thema’s zit de gemeente met ondernemers om tafel, om bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied, huisvesting van arbeidsmigranten of recreatie en toerisme te bespreken. De EKH is daarmee een uitstekend voorbeeld van deelname van de gemeente in een lokaal verbond van ondernemers, overheid en gemeente.

Zoals de gemeente het bij burgerparticipatie belangrijk vindt om aan te sluiten bij initiatieven van de inwoners, zo vindt Halderberge dat ook waar het gaat om ondernemersinitiatief. Hun advies: sluit waar mogelijk aan bij collectieven.
In beleid maken hebben ondernemers niet vanzelfsprekend zin. Maar vaak zijn ondernemers wel geïnteresseerd in het samen realiseren van een positief economisch klimaat en daar profiteren ondernemers en inwoners van. De gemeentelijke organisatie is hier dienend. Hier vloeien initiatieven uit voort, waar de gemeente bij kan aansluiten. Bij een nieuw samenwerkingsverband gaat het vooral om effectiviteit van samenwerking, niet om de organisatie zelf. Het gaat om stimuleren van initiatief en ondernemen op of vanaf gemeentelijk grondgebied. De 'Koepel' is dan ook geen klassieke overheid, maar een stimuleringsfonds.

Op de website van de Economische Koepel Halderberge staat een overzicht van gezamenlijk overeengekomen projecten.

Contactgegevens

Naam

Mark van Banning

E-mail
m.vanbanning@halderberge.nl
Telefoon

(06) 51 18 67 83