Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

De gemeente heeft haar Milieubeleidsplan omgedoopt in Duurzaamheidsvisie Borsele. In dit document geeft de gemeente haar bedoelingen en streven weer over dit onderwerp voor de komende 20 jaar.