In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen is een maatwerkvoorziening voor het doelgroepenvervoer ingevoerd. Sinds 1 januari verzorgt de combinatie van Hulshof Taxiservice en Nijhuis Taxi ook het dagbestedingsvervoer, nadat in 2017 de regiotaxi en het leerlingenvervoer al naar het nieuwe systeem waren overgegaan.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de aanbesteding, gunning en invoering van de nieuwe maatwerkvoorziening voor het doelgroepenvervoer in Dinkelland en Tubbergen. Sinds de start heeft een klankbordgroep in tien bijeenkomsten meegedacht over de optimale invulling van dat vervoer. In die klankbordgroep waren inwoners, zorgaanbieders en andere belanghebbenden vertegenwoordigd.

Inmiddels vallen zowel de regiotaxi als het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer onder het nieuwe systeem. De gemeenten zetten nu in op het verder ontwikkelen van lokale vervoersvoorzieningen. Dat betreft vooral de vervoersbehoefte aan het OV-gedeelte van de regiotaxi, want dat is in 2017 komen te vervallen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om leerlingen en jongvolwassenen te laten reizen met het openbaar vervoer.