Dit project van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) heeft als doel het digitaal weerbaar maken van jonge startende internetgebruikers (leerlingen van groep 7 en 8). Door deze kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven op speelse, laagdrempelige wijze te informeren en weerbaarder te maken, wordt getracht slachtofferschap in de toekomst te voorkomen.

Jaartal
2021
Afzender
CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Gemeente
Type
Website

Leerlingen van de groepen 7 en 8 lopen risico’s in de digitale wereld. Een laagdrempelig bord- of kwartetspel wordt ontwikkeld om hen bewust te maken van de gevaren. Het spel wordt samen met een educatief programma gratis aangeboden aan de scholen. Hierdoor worden veel jonge internetters bereikt. Het spel en het educatieve programma zorgen voor een minimale belasting voor de leerkrachten.

Dit is een van de projecten uit de database lokale cyberprojecten waaraan gemeenten werken om de digitale weerbaarheid van inwoners en bedrijven te vergroten. In deze database staan voorbeelden waar alle gemeenten inspiratie in kunnen vinden, inclusief de aanpak per project en praktische tips. De projecten zijn gericht op inwoners en ondernemers, ouderen en jongeren, daders en slachtoffers, preventie en repressie.