De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Website

Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot in verkeer met 30% in 2025 is een belangrijke ambitie in het mobiliteitsbeleid van de MRDH. Deze regionale ambitie sluit aan bij het akkoord van Parijs (2015), het Nationale klimaatakkoord (2019) en de lokale ambities van de gemeenten.

Duurzame mobiliteit

Het Regionaal MobiliteitsProgramma duurzame mobiliteit van de MRDH geeft concrete invulling aan deze ambitie en de MRDH heeft hiervoor de CROW duurzame mobiliteitsprijs gewonnen. Over dit plan hebben zij tot voor kort gecommuniceerd in de vorm van een jaarlijkse rapportage. Maar communicatie wordt steeds dynamischer. Daarom hebben zij ervoor gekozen om informatie en ontwikkelingen over het Programma te delen via een digitaal platform. Niet alleen om informatie te geven, maar ook om kennis beschikbaar te stellen en laagdrempelig aan te bieden. Zo geven zij hun stakeholders duidelijke én actuele informatie. Informatie die begrijpelijk en relevant is. Niet één keer per jaar achteraf, maar met enige regelmaat en actueel.

Met dit digitaal platform kunt u lezen over de effecten van hun regionaal maatregelenpakket en de vier kansen waar zij als regio aan werken. Ook is er een pagina voor partijen en initiatieven die bijdragen aan een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer.

Contactgegevens

Naam

Joni Braas

E-mail
j.braas@mrdh.nl
Telefoon

088 5445 100