Tools om financiële gevolgen van corona in beeld te brengen.
Jaartal
2020
Afzender
VNG Risicobeheer
Gemeente
Type
Beleidsnota Website
Veel gemeenten hebben tools ontwikkeld om laagdrempelig in kaart te brengen wat de financiële gevolgen van de coronacrisis kunnen zijn. Deze tools kunnen ook door andere gemeenten gebruikt worden.