De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Centraal in het onderzoek staat de beleving van de cliënten omtrent de zelfredzaamheidshulp/ondersteuning, die zij nodig hebben en krijgen, en hierbinnen de ervaringen van de cliënten met de Wmo. De beleving van hulpbehoevenden omtrent de hulp kan anders zijn dan die van de professionals/ambtenaren. Het gaat in dit onderzoek echter vooral om de beleving van de burgers zelf of zij voldoende integrale hulp ontvangen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en om de maatschappelijke effecten.

Voor de gemeenteraad is het heel belangrijk om een verdiepend inzicht te verkrijgen in hoe het gaat met de burgers, die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben, en waar eventuele knelpunten door de burgers worden geconstateerd, die kunnen leiden tot leerpunten in de gemeentelijke uitvoering.