Een speciaal team voor de steun aan gedupeerde ouders? Gemeente Utrecht maakte een andere keus Zij besloot om de bestaande organisatie uit te breiden met de nodige kennis.
Het argument: “Door op dezelfde manier te blijven werken, kunnen onze inwoners op de vertrouwde manier ondersteuning vinden én krijgen”.

Jaartal
2022
Gemeente

Toen bleek dat het aantal (mogelijk) gedupeerde ouders veel groter was dan aanvankelijk werd aangenomen, stond de gemeente Utrecht voor een belangrijke keuze: het inrichten van een aparte projectorganisatie voor het bieden van brede steun, of niet? Toch maakte Utrecht een andere keuze en besloot om de extra middelen en mensen die nodig waren, in te bedden in de reguliere organisatie.
Beleidsadviseur Hélène Bos:


We besloten om dat niet te doen. Als we hadden gekozen voor een projectorganisatie, dan hadden we een speciaal team ingericht voor steun aan (mogelijk) gedupeerde ouders. Dat had een aantal voordelen. De financiële verantwoording is bij een speciaal team bijvoorbeeld makkelijker inzichtelijk te maken. Mensen die in één team werken, zijn fysiek vaker bij elkaar en dat maakt het delen van informatie en kennis eenvoudiger dan wanneer zij verspreid zijn over meerdere teams.


Dit zijn de leidende principes van het zorgmodel van de gemeente Utrecht:

  • Leefwereld centraal | De inwoner/ het gezin/ het kind/ de jongere in het dagelijkse leven vormt het uitgangspunt voor de ondersteuning en voor beleidsontwikkeling.
  • Doen wat nodig is | Maatwerk bieden in aanvulling op en in samenwerking met de inzet van het eigen netwerk. Flexibiliteit boven uniformiteit en ‘productdenken’.
  • Ruimte voor professionals | Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen.
  • Uitgaan van mogelijkheden | Normaliseren in plaats van problematiseren. Aansluiten bij de mogelijkheden van de inwoner/ het gezin/ het kind/ de jongere en diens omgeving.
  • Zo nabij mogelijk | Zorg beschikbaar in de eigen buurt, maatwerk in aansluiting bij de inwoner/ het gezin/ het kind/ de jongere en de omgeving daar omheen.
  • Eenvoud | De inhoud is leidend, niet het systeem. Een overzichtelijk en minder versnipperd zorglandschap, minder bureaucratie.

Meer weten?
Meer weten over de Utrechtse aanpak en het wel of niet inrichten van een projectorganisatie? Neem contact op met de VNG via hersteloperatie@vng.nl en wij verbinden je met de juiste persoon.

Downloads