Het aanpakken van armoede en schulden begint ermee om te zorgen dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, weten dat die er ook voor hen is. Meer informatie en communicatie dus.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Ook gaat de gemeentelijke dienstverlening op de schop, om zoveel mogelijk drempel uit de weg te ruimen. Formulieren, procedures worden eenvoudiger en brieven worden duidelijker. Verder gaat de gemeente meer in gesprek met inwoners om te horen wat zij precies nodig hebben." Om inwoners eerder in beeld te krijgen gaat de gemeente het project 'Vroeg Eropaf' uitbreiden. Nu werkt de gemeente al samen met Eigen Haard maar ze gaat bijvoorbeeld ook samenwerken met energiebedrijven, zorgverzekeraars en de gemeentelijke belastingen.

Bij Vroeg Eropaf gaat een consulent van schuldhulpverlening naar de bewoner met betalingsachterstanden toe met de vraag of er hulp nodig is. Met als doel voorkomen dat schulden verder oplopen of voorkomen van een huisuitzetting of afsluiting van energie