Mensen die kunnen lezen en schrijven staan er maar zelden bij stil hoezeer hun dagelijks functioneren afhankelijk is van taal. Het gaat immers vanzelf, net als ademhalen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich vaak. Ze hebben een trukendoos vol om hun probleem te verbergen. De Taalspiraal moet omhoog.

Dit beleidskader beschrijft hoe Rotterdam dat de komende jaren wil bewerkstelligen.
Omdat taal zowat alle facetten van het leven raakt, doet de gemeente  dat zoveel mogelijk geïntegreerd met andere
beleidsterreinen. Één ding staat vast. De gemeente en alle betrokken professionals op dit gebied kunnen het niet alleen. Het moet een zaak van de hele stad worden. Een erezaak.