De online Initiatiefwijzer komt voort uit het onderzoek naar burgerinitiatieven van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Het biedt een rijke inventarisatie van initiatieven en lessen in termen van stimulansen en blokkades waar initiatiefnemers mee te maken hebben bij de realisatie van een initiatief. Alle gepresenteerde initiatieven zijn verhalen van de initiatiefnemers zelf.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

De Initiatiefwijzer is een online platform, het biedt:

 - Overzicht op - en inzicht in - initiatieven van inwoners binnen een gemeente.
 - Een handreiking aan de gemeente en initiatiefnemers met lessen en tips.
 - Zicht op het beleid van de gemeente ten aanzien van burgerinitiatieven.

Na behandeling van de resultaten van het onderzoek in de gemeenteraad kan de Initiatiefwijzer volledig interactief worden. Initiatiefnemers kunnen dan gemakkelijk hun initiatief bewerken of een nieuw initiatief toevoegen. De handreiking is een leeromgeving waaraan nieuwe ervaringen kunnen worden toegevoegd en de gemeente kan zijn beleid steeds actualiseren.