De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt hard geraakt door de coronacrisis. Onderzoek van onderzoeksinstituut SEO laat 4 mogelijke scenario’s zien voor de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de 13 gemeenten in de zogenoemde Corop-regio GrootAmsterdam.

Jaartal
2020
Afzender
Onderzoeksinstituut SEO
Type
Onderzoek

De scenario’s zijn economisch georiënteerd en verschillen in de duur en gevolgen van de maatregelen en de tijd die nodig is voor de economie om terug te keren naar een normaal niveau van productie. Met een oplopende onzekerheid worden de scenario’s gebruikt om per sector een schatting van de schade te maken.