De jeugdigen in Almere staan centraal in dit verhaal. Het gaat over hun en onze toekomst. Over de Almeerse kijk op gezond en veilig opgroeien en over wat de gemeente daarin anders en beter en meer in samenhang kan organiseren.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Dat doet Almere onder meer door in te zetten op preventie en vroegsignalering, talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen en aandacht voor het hele gezin.

Deze uitgave gaat ook over de dieper liggende waarde van een inclusieve stad en samenleving waarin de gemeente kansen wil bieden aan alle Almeerse jeugdigen, ongeacht waar ze vandaan komen en hoe hun thuissituatie is. Het leidmotief daarbij is: het ligt nooit aan het kind.