Informatie over de energietransitie samenbrengen in 1 platform en ontsluiten voor verschillende stakeholders met verschillende doelen: Sturing op processen, samenwerking stimuleren binnen en buiten de gemeente. 

 

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Overig type

In de eerste fase is een prototype opgeleverd, waarna een onderzoek is geweest bij de verschillende stakeholders naar welke informatie nodig is om doelen te bereiken en in welke vorm dit verzameld en aangeboden wordt. Resultaat is dat er een modulair informatiesysteem ontwikkeld wordt wat aanpasbaar is naar de behoeften van de diverse stakeholders. 

Dit Datalab zorgt er voor dat samenwerkende partijen over de zelfde data beschikken en daarmee de juiste informatie op maat kunnen maken om hun (gezamenlijke) doelen te bereiken. Kennis, Informatie en data worden op een open manier met elkaar en de wereld gedeeld. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door de Beheer Unit Open Data, Dienst Stedelijke Ontwikkeling afdeling Geo Informatie en Studio Participatie van Dienst Publiek Zaken van de gemeente Den Haag.

Herbruikbaar
Qua thema is elke gemeente bezig met de energietransitie en zal dit niet alleen kunnen. dus zal er samengewerkt moeten worden met diverse partijen in de stad. Dit platform is ontwikkeld op het standaard GIS software Arcgis Online wat door de meeste gemeentes al gebruikt wordt. Ook is het mogelijk om verschillende platforms met elkaar te integreren zodat data uitwisseling eenvoudig is. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

 

Contactgegevens

Naam

Antoine Gribnau

E-mail

antoine-gribnau@denhaag.nl

Telefoon

14070