Gemeente Zeist maakt in samenwerking met partijen in het veld een coronaproof activiteitenkalender voor jongeren in de kerstvakantie.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

In Zeist wonen 14.141 kinderen/jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Door coronamaatregelen zijn zij beperkt in hun vrijheid. In de maand december heeft een groot deel van de groep kerstvakantie. De gemeente gaat voor de maand december een kalender met activiteiten opstellen voor jongeren om hen in deze periode een positieve zinvolle dagbesteding te geven. 

Deze activiteitenkalender beperkt zich daarom tot de doelgroep 12-23 jarigen die onderwijs volgen aan het VO, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO en jongeren zonder schoolinschrijving. Dit zijn 7.474 jongeren inclusief jongeren met betaalde arbeid.

Om dit te realiseren houdt de gemeente Zeist op 26 november een brainstormsessie met partijen uit het veld. Belangrijkste partij is de lokale welzijnsorganisatie Meander Omnium, die al een pakket met voorstellen klaar heeft liggen. De werkgroep aanpak eenzaamheid onder jongeren komt naar verwachting met een voorstel voor deze doelgroep. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers uit de sport, werkgevers, scholen en de wijkteams aanwezig.  

Ook jongeren zelf kunnen hun stem laten horen. Op 12 november heeft de jongerenraad een gesprek gevoerd met de wethouder jeugd, Laura Hoogstraten. Bij het nader vormgeven van de activiteitenkalender is ook input opgehaald door Meander Omnium bij jongeren die ben hen bekend zijn. Voor de uitvoering van de activiteiten betrekt de gemeente ook jongeren.  Hieronder de ideeën (niet alles wordt uitgevoerd en niet alles is alleen voor in de kerstvakantie)

 1. Gouden tip: Zet partijen bij elkaar die enthousiast zijn om activiteiten te organiseren voor jongeren. Geef hen de mogelijkheid om ideeën in te brengen, leg de verbinding tussen partijen en laat hen met een plan komen, waarin zij ook de afstemming zoeken met de jongeren zelf.
 2. Wens jongeren: Samenkomen is het meest belangrijk voor grotere groepen maar ook in klein maar dat jongeren elkaar wel zien 
 3. Maak een programmaboekje en zet alle partijen in om hier bekendheid aan te geven (waaronder de scholen)
 4. Workshop programmeren
 5. Werkende robot/ mindcraft (videogames)
 6. Koken voor ouderen onder begeleiding van een jongerenwerker
 7. Feesten in klein verband organiseren met ondernemers
 8. Lichtsculpturen maken
 9. Drive in bioscoop
 10. Posters voor in bushokjes maken
 11. Boter kaas en eieren spel spelen met ouderen op ramen
 12. Hunted games (door de stad lopen en vragen beantwoorden)
 13. Outdoordag (vergelijkbaar met expeditie Robinson)
 14. Clinic survivalrun met als prijs een gratis behandeling bij de kapper
 15. muziek activiteiten met rapp, dans en acteren
 16. inspiratiebijeenkomst met gasten (jongeren ook inzetten om deze te organiseren)
 17. voetbaltournooi in achterstandswijk
 18. sportinstuif
 19. plekken creëren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, omdat zij daar echt behoefte aan hebben
 20. online games
 21. workshop muurschildering
 22. vuurwerkcampagne (met o.a. verzamelpunt om vuurwerk in te leveren met als beloning bioscoopbon)
 23. Fifa toernooi
 24. Grafiti
 25. Kinderburgemeester uitnodigen om evenementen te openen
 26. Een activiteitenkalender maken waarin jongeren kunnen zien wat het aanbod is
 27. Jongeren betrekken bij het bedenken en organiseren van activiteiten, waaronder jongeren die deelnemen aan projecten maatschappelijke diensttijd.
 28. Bibliotheek open stellen om jongeren samen te laten studeren
 29. scholen en gymzalen gebruiken b.v. na schooltijd, de weekenden en vakanties
 30. Lokale influencers inzetten of andere bekende Nederlanders die in de gemeente wonen
 31. Bingo online
 32. belcirkels voor jongeren en alleenstaande tussen 20 en 40 jaar
 33. Filmpjes maken zijn jongeren gek op; via TikTok e.d.met een wedstrijd element (Challenge’)
 34. online ‘ got talent’’ show houden
 35. Meidengroep: veilige plek, waar samen gepraat kan worden en voorlichting wordt gegeven over belangrijke onderwerpen in het leven zoals: school, talentontwikkeling, omgang met sociale media en relaties/ seksualiteit, identiteitsvorming.
 36. &U Meidenproject: Maatjesproject dat zich richt op meiden van 12 tot 18 jaar, eventueel afkomstig uit minderheidsgroepen. Deze meiden komen niet in aanmerking voor reguliere hulpverlening en vertonen een lichte vorm van gedragsproblematiek. &U maakt deze meiden sterker en zekerder!
 37. Huiswerkplek : rustige plek voor de jongeren om hun huiswerk te maken.
 38. Ambulant straatwerk: Wekelijks zijn de jongerenwerkers op straat te vinden. Zij gaan daar in gesprek met jongeren en vervullen (eventueel) een rol in bemiddeling en voorkomen van overlast.
 39. Moeders inzetten om activiteiten te organiseren zoals een beroepenmarkt en hulp aan de voedselbank
 40. Op een feestelijke én coronaproof manier het jaar afsluiten met creatieve activiteiten
 41. Sport activiteiten: (Badminton , Bootcamp , Zumba, Kickboksen, Capoeira, Freerunning, Calisthenics en Crossfit
 42. Kunst en cultuur activiteiten: (Graffiti, Theater/community art, Spoken word, Band produceren, Urban dance, Breakdance, Beeldende kunst maken, fotografie, Film maken, Tv/radio maken, (social)media content maken, Koken/bakken
 43. Activiteiten in n “next level” brengen door beroeps stagiairs (jongerenwerk/social work)  bij wie de stages (tijdelijk) uitvallen in te zetten en ervoor zorgen dat zij extra credits, of stagepunten kunnen behalen. 
 44. Jongeren inzetten op hun kwaliteiten vb. bijlesgeven aan kinderen
 45. discussie avond/debat of een pubquiz

#jongerenincoronatijd