Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke organisatie en de taken die gemeenten uitvoeren? Hoe maak je een goed plan om daar goed op te reageren? De gemeente Zevenaar maakte een 'corona-risicoanalyse' om de gevolgen en acties door de coronacrisis in kaart te brengen.

Jaartal
2020

'In de hectiek bestaat de neiging om ad hoc in te spelen op de actualiteit, maar het is ook belangrijk om te anticiperen op de uitdagingen waar we de komende maanden voor komen te staan', schrijven de stellers van het stuk. 

Risicoanalyse

In de risicoanalyse wordt per taakveld de verwachte effecten en acties beschreven, bijvoorbeeld voor ICT-beschikbaarheid, het Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen en het sociaal domein. De risicoanalyse leidt tot een advies om de organisatie op een aantal punten aan te passen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen. Het stuk van de gemeente Zevenaar is ook interessant voor andere gemeenten.

Resilience

Het voorbeeld van Zevenaar past in het streven naar wendbare en veerkrachtige gemeenten, oftewel Resilience. Het Team Resilience van VNG wil het idee van resilience in gemeenten op de kaart zetten, onder andere door het delen van goede voorbeelden. We zijn daarom op zoek naar meer voorbeelden van de veerkracht van gemeenten in tijden van corona. 

Heeft u een aanpak die inspirerend kan zijn voor andere gemeenten? Neem contact op met het Team Resilience van VNG via hanke.koelemay@vng.nl.

Meer informatie