Om het verwijderen van asbest te stimuleren gaat de gemeente Bergeijk een project starten voor het saneren van asbest voor daken van <35 m² per kadastraal perceel. 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Communicatieplan

Zoals gezegd is asbest schadelijk en vormt het een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Hoe ouder een asbest dak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om asbestdaken spoedig te verwijderen.  Het weghalen van de asbest op deze kleine daken mag onder bepaalde voorwaarden door particulieren zelf worden uitgevoerd

Daarnaast zijn eigenaren van panden met asbesthoudende daken meestal niet geheel verzekerd bij brand vanwege de aanwezigheid van asbest. De kosten voor het opruimen van asbesthoudend materiaal komen dan mogelijk gedeeltelijk voor rekening van de eigenaar. Als de asbesthoudende daken in 2024 verboden worden, dient de gemeente handhavend op te treden op plekken waar nog steeds asbesthoudende daken liggen. Het is daarom wenselijk, zo niet noodzakelijk om bestaande asbestdaken zo veel als mogelijk te saneren vóór 2024.

Daken met een oppervlakte van meer dan 35 m² moeten door een erkend saneringsbedrijf worden verwijderd.
 



Aanleiding

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland dat er geen asbest in nieuwe producten mag zitten. Sinds 2005 geldt dat voor de hele Europese Unie. De regering wil asbestdaken per 2024 verbieden dus is bepaald dat toegepast asbest in dakbedekking uiterlijk in 2024 verwijderd moet zijn. De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en wil de sanering stimuleren. In eerste instantie voor particulieren met kleine asbestdaken maar later ook voor bedrijven en verenigingen.