Wij Zijn Plein ’40-’45 is een buurtcoalitie van bewoners, ondernemers en stadsdeel Nieuw-West.

Jaartal
2017
Gemeente

Wat betekent het wanneer je als vertrekpunt neemt dat bewoners, ondernemers, gemeente en wijkpartners in een blijvende samenwerking, als partners, gezamenlijk optrekken voor de wijk?

De ‘commons’ methodiek zoals wij - Amsterdam Nieuw-West - die op Plein ’40-’45 uitvoeren, gaat uit van langdurige samenwerking tussen verschillende partners. We zijn Plein ’40-’45 gaan beschouwen als een ‘common’: een plek die van ons allemaal is, waar we gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn en gezamenlijk in optrekken met behoud van eigen rol, belang en verantwoordelijkheden. Dat vraagt om anders kijken; om het herontdekken van de voorwaarden voor een blijvend energieke samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en wijkpartners. Hieruit is de samenwerking Wij Zijn Plein ’40-’45 ontstaan.

Deze nieuwe aanpak biedt bewoners van de ontwikkelbuurten van Amsterdam Nieuw-West, waar stedelijke vernieuwing stilviel tijdens de vorige vastgoedcrisis, een nieuw perspectief. In tijden van corona komt ook deze samenwerking onder druk te staan, maar de methodiek blijft robuust: mensen blijven gemotiveerd, willen hier mee door, en we ontdekken nieuwe manieren van samenwerken.

Een greep uit de resultaten tot nu toe:
- Andere rolverdeling burger-overheid. De negatieve dynamiek van bewoners als ontevreden klant is merkbaar veranderd. De commons aanpak leidt tot een duurzame, positieve en toekomstgerichte samenwerking.
- Een sterke digitale community (bijna 2500 leden) die rendeert in een crisis van ontmoeten (corona). Opbrengsten zoals meertalige enquêtes, online co-creatie, starten van een Buurtredactie.
- Er is meer ruimte ontstaan voor (het uitten van) waardering en trots op buurt en buurtgenoten.

Herbruikbaarheid
Deze werkmethode is universeel inzetbaar en opschaalbaar. Het werken vanuit een partnerschap in de buurt is een proces. Dit proces kan overal ontworpen worden, in totaal verschillende buurten, aansluitend op de lokale context. De basis is het (locatie gebonden) doelbewust toewerken naar een herinrichting van het lokale partnerschap burger, ondernemer, gemeente, partners uit de wijk (zorg, welzijn, kennis) ten bate van lokale uitdagingen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

Contactgegevens

Naam

Jeroen Jonkers

E-mail
j.jonkers@amsterdam.nl
Telefoon

14 020