Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben onlangs een beleidsnota CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) vastgesteld. In de nota is vastgelegd hoe de gemeente met CPO-initiatieven omgaat.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

De gemeente Nunspeet is groot voorstander van CPO als ontwikkelingsvorm voor woningbouw en heeft al verschillende projecten gefaciliteerd. 
In deze beleidsnota wordt ingegaan op de positionering van CPO in het gemeentelijk beleid en wordt aangegeven op welke wijze de gemeente initiatieven tot deze wijze van ontwikkeling ondersteunt.
In de jaren 2009 - 2010 is de eerste gemeentelijke ervaring opgedaan met twee pilotprojecten in de kernen Hulshorst en Elspeet. De lessen die daaruit zijn getrokken, hebben de basis gevormd voor een positieve benadering op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau die in de praktijk op een aantal nieuwe projecten is toegepast. De daarop gebaseerde ervaringen hebben in de praktijk tot een eenduidige benadering geleid, die met name 'in de hoofden' van medewerkers en bestuurders aanwezig was maar in mindere mate schriftelijk was geformuleerd.

Deze beleidsnota gaat met name in op het subsidieaspect en op de beschikbaarstelling van locaties waar CPO gerealiseerd kan worden.