De gemeente Westerkwartier presenteert het nieuwe coalitieakkoord in helder, begrijpelijke taal.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

In het coalitieakkoord staan de plannen voor de periode 2019-2022. Het motto is: Samen Westerkwartier Maken! Het akkoord heeft 7 thema's die kort worden uitgelegd. Ook worden er een paar voorbeelden van maatregelen per thema aangegeven. De tekst is geschreven in taalniveau B1.